ברכת כוהנים של סוכות – שידור חי: עם ישראל חזרבקישור שלנו: סודי. הערבים מוכרים את נכסיהם בירושלים? על מהומה גדולה, ומי זוכה ממנה