הנדסת התודעה בידי הלמ”ס: כך הם נלחמים בנו:

לקראת 2020 פרסמה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה (“למ”ס”), ש”לראשונה”, שיעור הפריון של היהודים בישראל גבוה משל ערביי ישראל: 3.05 ילדים בממוצע לאם יהודיה, 3.04 לאם ערבייה בישראל. 
אלא שזו הנדסת תודעה בידי מישהו במחלקה הדמוגרפית של הלמ”ס, כדי להונות אתכם, ותמיד לרעת היהודים. זו מניפולציה. 
הם לא יכולים לרמות במספרים של משרד הפנים, אך הם יכולים לעצב את התודעה, באופן שקרי.
מה שהם עשו זה לקחת את הילודה היהודית לאם (שהיא כבר שנתיים גבוהה מזו הערבית, 3.17 ילדים לפי הנתונים המעודכנים של אותו למ”ס), לחבר את זה לילודה של “האחרים” (3 ילדים לאם), ואז התוצאה יוצאת 3.05 ילדים לאם “יהודיה”. כלומר הם חיברו את היהודים עם עולי ברה”מ שאינם יהודים לפי הדת (והגדירו את כולם כ”יהודים”), כדי להוריד את המספר הכולל של הילדים “היהודים” לאם, מ- 3.17 ל- 3.05.
אך כאשר הלמ”ס סופר באופן מסורתי כמה יהודים יש בארץ, פתאום הוא מפריד בין היהודים ל”אחרים”, כדי להוריד את אחוז היהודים ל- 74.1%, ו”אחרים” ל- 4.9%.
במקרה הראשון, מהנדסי התודעה חיברו, במקרה השני הם הפרידו; הכל בהתאם לאג’נדה. 
במקרה הראשון “יהודים” זה כולל אחרים; במקרה השני “יהודים” לא כולל אחרים; וכך הם אוחזים במקל בשני קצותיו, כשהמכנה המשותף הוא: לפגוע בנתוני היהודים.
שלוט בתחושת המציאות של אדם – ושלטת בו. 
ולכן בישראל יש 79% יהודים, והלמ”ס בעצמו מאשר את זה עכשיו (כמו עם קום המדינה, לא השתנה). 
ועוד הנדסה קבועה: במקרה של היהודים הלמ”ס סופר דת (ואז מפריד ליהודים ול”אחרים”) ובמקרה של הערבים הוא סופר לאום, ואז מחבר מוסלמים, נוצרים ודרוזים. 
מעכשיו, בכל פרסום של נתונים דמוגרפיים של “הלמ”ס”, היכנסו לג’יפלאנט, כדי לעלות על  המניפולציה החדשה שלהם. הימים שבהם קנו בשקיקה את האג’נדות שלהם – נגמרו. 
אך מי מיהר לקנות את הסחורה הפגומה הזו? העיתון הגרמני בעברית, כמובן, מהנדס תודעה בפני עצמו: 

 
אך מעשה שטן מבחינתם – למרות כל המשחקים בתודעה שלנו – היהודים יולדים יותר, ומעכשיו גם האחוז הכולל שלהם יתחיל לעלות. לא הולך להם. 


שלוש שנים למאמר על הילודה היהודית המפתיעה לפי מחוזות. מה השתנה?