הצדיק מאיסטנבול

 

לכל  ה ק ר י ק ט ו ר ו ת של מושיק  גולסט בג’יפלאנט