הצלחה ראשונה למורדים הסונים גם מעל ללטקיה: כבשו רכס אסטרטגי. צפו:

בהסתערות פתע, כבשו היום המורדים הסונים מידי צבא העלווים של בשאר את רכס באלוט האסטרטגי, ממנו ירו העלווים על איזורי המורדים הסונים. עכשיו הסונים שולטים על עמדות צבא בשאר שם (בוידאו), ולטענם הם גרמו בהתקפתם לעשרות הרוגים ופצועים מצבא בשאר. 
מדובר על חזית אידליב, בהרים שמעל ללטקיה, ומעל לבסיס הרוסי חמימים. סביר להניח שעכשיו הרוסים ימחקו את התל הזה מעל פני האדמה, על יושביו. אבל עד מתי הם ימשיכו להשמיד הכל? ומי ישלם על זה? 
על תהפוכות “סוריה” נכתוב בקרוב. הנושא הועלם לגמרי מן “התקשורת” בישראל, ולא במקרה:

https://www.youtube.com/watch?v=i5IXMFC9diA