התקוממות הדלק באיראן נכנסה ליום השלישי. 36 מפגינים הרוגים:

בקרוב יעלה המאמר המרכזי שלנו, עם האמת האיראנית המרה (מבחינת המישטר).