צפייה עצומה לוידאו החדש: מה לא מספרים על התקיפה הטורקית – סונית, בשטח הסורי. לא תמצאו את זה במקום אחר


לביקור שלי המוזכר בוידאו – בדיר אלקמר ו”השואה הנוצרית מארונית”. שם ראיתי את ההונאה העדתית


ולמאמר החדש, המפרט את מה שנאמר בוידאו הזה, כולל מפה, וסרטונים רבים