ח ד ש: עלה הסרטון החדש על מלחמת הצאר והסולטן, במטחנת הבשר הסורית:

עלה הסרטון החדש של ד”ר גיא בכור: הצבא הטורקי פולש לאידליב, מפיל מטוסי צבא בשאר, אלפי הרוגים, מליון פליטים, 100,000 מסתננים בדרך לאירופה, לאחר שהסולטן פתח את הגבולות. 
שערי הגהינום נפתחו:
עלה עכשיו גם המאמר הרחב והפנורמי שלנו – על מה שמתרחש ממש עכשיו ב”סוריה”, ומשם בלוב ובאירופה. מלווה בסרטונים רבים, כמוהם עוד לא ראיתם, במפות, ובתסבוכת בינלאומית גוברת. 
לחצו על קרב פלוונה ההיסטורי:

המערבולת הרוסית-טורקית-שיעית, שנשפכת עכשיו על אירופה (כבר 100,000 פליטים על גבול יוון). מאמר חווייתי