מדד האיומים הבטחוניים,אפריל 2007


מדד האיומים הביטחוניים
אפריל 2007


דירוג: המדד הינו מ- 1 עד 10.
1 – האיום הנמוך ביותר, 10 – המקסימלי, לפי הדירוג הכללי הבא: 

איום נמוך  1-4
איום בינוני 4-7 
איום גבוה 7-10

מאת ד”ר גיא בכור


דרגה א’ – איום פלסטיני, טרור קונוונציונלי, אנתיפאדה:  7
בדרגת הנזק הבטחוני האיום הפלסטיני הוא הנמוך מבין הקטגוריות, שכן הוא בדרך כלל נקודתי וניתן לבידוד, אך במדד חודש אפריל הוא מקבל את הדירוג הגבוה ביותר בדרגת חומרת האיום: 7. אנתיפאדה חדשה אינה נראית על הפרק, שכן הציבור הפלסטיני מותש מן המאבק, ולא נראה שיצטרף באופן המוני למאבק חדש נגד ישראל, שהתחזקה בכל הנוגע לטיפול בטרור. אך אפשרות של פתיחה במערכת שיגור טילים, קסאמים ואפילו קטיושות נגד מרכז הארץ, היא לדעתי גבוהה, אך לא גבוהה מאוד. חמאס זקוק באופן נואש ללגיטימציה בינלאומית, על רקע בקשתו לחידוש הסיוע הכלכלי הבינלאומי, ומערכה נגד ישראל לא תועיל לו בכך. חמאס מתחמש, מתחפר וממתין. סכנת התלקחות כוללת קיימת, אך לא כרגע. תוכנית השלום הערבית, שאושרה מחדש בריאד, אינה משנה כאן הרבה.

איום חידוש פיגועי ההתאבדות בישראל עלה החודש, בעקבות נסיון הפיגוע בחג הפסח שיצא מקלקיליה, גם משום שחמאס עוצם עינים מגורמים המבקשים לפגע בישראל, כך שבסך הכל דרגת האיום היא בקצה התחתון של האיום הגבוה (7-10).

דרגה ב’ – חיזבאללה, מגה-טרור, אלקאעדה: 6.4
כאשר דרגת הנזק עולה, עוצמת האיום יורדת כאן לעומת האיום הפלסטיני, אך לא בהרבה, לדרגה של 6.4. חיזבאללה בוחן את האפשרויות העומדות מולו בתוך המערכת הפנים-לבנונית והן אינן רבות. לפתוח במערכה חדשה נגד ישראל, ולהסתכן בחרם בינלאומי לא משתלם לו, כרגע. דרום לבנון מלאה בחיילים זרים, ופתיחת מהלך נגד ישראל תסבך אותו ואת פטרוניתו איראן, כאשר הוא נזקק ללגיטימציה. אך אפשרות של תקיפת איראן על ידי ארצות הברית, והפעלת חיזבאללה – קיימת, אך לא בטווח הקרוב מאוד. בחודש הבא נקודה זו תיבחן כמובן מחדש.

אלקאעדה עסוק בעיראק, ועוצמתו הבינלאומית נפגעה בעקבות המערכה הבינלאומית, אמריקנית. ובכל זאת האיום הוא מדרגה בינונית-גבוהה. סגן ראש הארגון, איימן זווהירי, הציב החודש את ישראל כמטרה, אם כי ניתן להבין מדבריו שאין שינוי במגמה הקלאסית של אלקאעדה שלא לראות את ישראל כמטרה ראשונה על סדר היום. איומים על מערב אירופה וארצות הברית קיימים, אך הם אינן מעיסקו של המדד הנוגע לישראל.

דרגה ג’ – סוריה ואיראן: 5.8
לסוריה אין אינטרס לפתוח כרגע במהלך מתקפתי נגד ישראל, וספק אם יש בידה את הכסף לממן מלחמה כזו. היא יודעת שבמקרה כזה תצטרך להציב כוח יבשתי גדול גם על גבולה עם תורכיה, המשתפת פעולה ביטחונית עם ישראל. במקרה כזה אין לבשאר ערובה שגורמי טרור מעיראק או מסוריה עצמה לא ינסו להפיל את משטרו, ולכן ישתדל להימנע מעימות חזיתי עם ישראל. בשאר אלאסד מודע לכוח יבשתי אמריקני גדול הנמצא על גבולו עם עיראק, הבולם רעיונות מיליטריסטיים מידי. סוריה מודאגת פן ישראל תתקוף אותה, כדי ל”כפר” את אי ההצלחה בלבנון, ונערכת. ועם זאת הצבתי את האיום הסורי בדרגת ביניים, שכן בשאר אלאסד אינו אדם צפוי, ובחולשתו הוא עלול להיגרר להרפתקה, למשל מחטף על החרמון של חיילים ישראלים.

איראן הולכת ומסתבכת עם ארצות הברית. בעבר איימה כי אם תתוקף, תתקוף באופן אוטומאטי את ישראל, אך הסבירות לכך החודש אינה גבוהה, אם כי היא קיימת, שכן המשמעות היא נידוי בינלאומי מיידי על ידי האו”ם, במקרה של תקיפת מדינה שאינה מעורבת. סיכויי המתקפה האמריקנית על איראן מתגברים, והם עומדים עכשיו לדעתי על 35%. מעניין להשוות זאת עם המדד הצפוי בחודש מאי. ובכל זאת אי יציבות גבוהה במיפרץ הפרסי מעמידה את האיום הביטחוני על ישראל בקטגוריה זו על דרגה 5.8, הגם שהאיום אינו נראה כמיידי.

בשקלול שלושת הנתונים, ובתוספת משקל לדרגה ג’, פחות מכך לדרגה ב’, וללא תוספת לדרגה א’, המדד החודשי של אפריל 2007, בכל הנוגע לאיומים הביטחוניים על ישראל עומד החודש על ציון של:
 6.2.

כיוון שהמדד חדש, אין עם מה להשוות את התוצאה, אך כבר בחודש הבא אפשר יהיה לבחון מהי מגמת המדד, ולאיזה כוון, צפון או דרום, הוא מתקדם.
במסגרת המדד לא התייחסתי לאיומים בטחוניים אפשריים מכיוון מצרים או עיראק. אילו איומים בטחוניים רדומים כרגע.

הערת הבהרה: המדד הינו סובייקטיבי, המושתת על חישוביי האישיים, ואין לראות בו מדד מחייב או רשמי. מטרתו לכמת את הנזילות הביטחונית שבה אנו נמצאים עבור מקבלי ההחלטות, כדי שיוכלו לפעול בייתר בהירות. כל הסתמכות עליו תהא באחריות המשתמש בלבד.