משטרת פריז מפנה עוד 1800 מסתננים למרכזי קליטה. צפו:

נס המסתננים: משטרת פריז כל פעם מפנה אותם מהרחובות, והפלא ופלא – הכל מתמלא מחדש, עם אוהלים וערימות אשפה. ולאן מפנים ואתם? למרכזי קליטה, אלה הרי האירופים החדשים.
כך הורסת כת ה- PC את צרפת ואת אירופה. היזהרו שזה לא יחזור אלינו, הם כבר ניסו להציף אותנו עם 65,000 מסתננים מאפריקה, שמתוכם נשארו עדיין בארץ 30,000. 
השיטה: שימוש ב”שלטון החוק”, כדי שלא יהיו לא שלטון, ולא חוק.

https://www.youtube.com/watch?v=_yzor8HxxH8