עלה סרטון חגיגי לחג הטבע וראש השנה: הצצה למסיק תש”פ. אבל בשביל מה?

https://www.youtube.com/watch?v=2w8qEy6rZU8

עץ זית אחד היה כבר מעורב בכתב חידה, בדיוק ערב ראש שנה עברית, וכאשר היינו שרויים אז בדכדוך לאומי. ומה למדתי ממנו? עצה מעץ עתיק (בקישורנו):


הגורל המופלא של הזית הזקן, ואנחנו. כתב חידה

היזהרו בעצי הזית העתיקים, הם יישארו אחרינו:

https://www.youtube.com/watch?v=XzugQBkUrZk