עשור לחזרה מהרווארד. מה למדתי שם, עבור החברה שלנו?

בשנת 2009 יצאתי לבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד בארה”ב, בהזמנתם, כחוקר אורח, וזה הסתיים בימים אלה לפני עשור, ועם ספר מחקרי עב כרס של משפט השוואתי, עליו עמלתי שם, ובשנים שלאחר מכן. הוא פורסם בשנת 2012, ותוכלו לצפות בו כאן. 
אך השהות הארוכה שם לימדה אותי גם על עצמנו, וכתבתי משם (2009) עבור האתר, את המאמר הזה (לחצו על התמונה):

דו”ח הרווארד והשיבה הביתה. האם נמצאה גיזת הזהב?

דו”ח הרווארד הינו מאמר המשך למאמר  – גיזת הזהב, והחיפוש אחר האליטה האבודה בישראל

סיפרו של ד”ר גיא בכור פורסם בביירות ומה הוא למד מכך?

לאחוז ביד החלש: על הולדת הקודקס האזרחי המצרי

על צייד הצבאים שהסתלק, וכיצד היינו מעורבים בסיום פיגועי ההתאבדות הפלשתינאים