עשור למאמר בו נשמתכם תעוף ישר אל השמיים. מה השתנה?


במאמר הזה תעוף נשמתכם ישר אל השמיים. מה ניתן ללמוד ממנו? (2009)