פיזור העולים: בכל הארץ. מעולה לעולה – כוחנו עולה:

פריסה יפה של העולים בשנת 2019 (הנתונים נכונים ליום 13 בנובמבר 2019, לגבי 15 המקומות הראשונים), כאשר בשנה זו יגיעו כ- 35,000 עולים. רובם הגדול מעדיף ערים, בכל קצות הארץ. נתניה היא העיר קולטת העלייה הנמצאת במקום הראשון, והיא אהובה במיוחד על עולים רבים, מכל העולם. עיר קיט מזנקת ויפה – מתאים להם. נתניה בתנופה של בנייה, פיתוח ושידרוג. 
ככלל, ערי חוף אהובות במיוחד על עולים ממדינות חבר העמים, צרפת ואנגליה, כפי שרואים בנתונים. 
חיפה משנה את פניה, ומעיר עם הגירה שלילית (רובם למרכז הארץ) היא הופכת לעיר שהיהודים בה שוב עולים (הם 90%), הודות לעלייה, שמשנה את הדמוגרפיה. כל עיר צריכה לנסות ולהכפיל את הנתונים שלה בשנה הבאה, ואנו נבדוק זאת, ונשווה.  
ישראלים שעזבו לפני כעשור או יותר: תמצאו אצלנו מדינה חדשה שאינכם מכירים. זה הזמן לבוא לביקור, ולבדוק אפשרות חזרה, כי תופסים לכם את המקום. אל תתרשמו מ”התקשורת” שצובעת הכל בשחור, אין זה כך כלל. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_0m0zcYsnw

זה בארץ? התפתחות עצומה, במקום הראשון בקליטת עולים.