פרדוקס העוצמה והחולשה


מאת ד”ר גיא בכור

האם מראות הזוועה של ההרוגים הלבנונים במלחמה האחרונה, כפי שאלה השתקפו יום-יום מעל מסכי הטלוויזיה בעולם כולו – החלישו את ישראל או חיזקו אותה? ומראות הפינוי בכוח מישובי רצועת עזה  – החלישו או חיזקו? הציבור ומנהיגי ישראל מנהלים כבר שנים ויכוח בנושאי העוצמה והחולשה המתעתעים, בעוד שניתן להציע כאן כלי כמעט מתמטי כדי לכמת מעכשיו את ממדי העוצמה והחולשה העתידיים של ישראל, וכך להעניק כלים בידי מקבלי ההחלטות אצלנו.זהו פרדוקס. מה שנתפס כמעניק עוצמה אצל מנהיגים וחברות במזרח התיכון – מחליש את ישראל במערב, בעיקר באירופה ובדעת הקהל העולמית; ומה שנתפס במזרח התיכון כחולשה, מעניק לה עוצמה בדעת הקהל העולמית. במזרח התיכון מעריצים את החזק, אם זה אחמדינג’אד, סדאם בזמנו או, להבדיל, אפילו אריאל שרון שנתפס ככוחני. בעולם המערבי החזק מעורר סלידה. במזרח התיכון אסור להיתפס כחלש.במערב של הפוליטיקלי קורקט זו מעלה.ניתן לשרטט שתי דיאגרמות מקבילות, כאשר כל תזוזה בין קוטבי העוצמה והחולשה במזרח התיכון תגרור באופן אוטומאטי תזוזה בכיוון ההפוך בדיאגראמה העולמית. כגודל התזוזה הישראלית להתחזקות איזורית, כך גודל הנזק בדיאגראמה העולמית, ולהיפך. שתי הדיאגראמות דינאמיות ולכן גם הפיכות. תזוזה בשתיהן יכולה לקרות לשני הכוונים.


אחזקת השטחים נתפסת כעוצמה ישראלית, אך כגורמת נזק בעולם; הפגנת הכוח בעזה נתפסת באיזור כמהלך של עוצמה והרתעה, אך זוכה לביקורת קשה בעולם; תמונות ההרוגים הלבנונים נתפסו כיוצרות הרתעה במזרח התיכון, המעריץ את הכוח, אך בביקורת קשה ביותר בעולם; ומנגד, ההתנתקות גרמה להיחלשות של ההרתעה הישראלית אך נתקבלה באהדה גדולה בעולם; הטילים ששיגר סדאם לעבר ישראל הביאו לגל סימפטיה עולמי לישראל, אך הם עודדו מאז את הפלשתינים והלבנונים לשגר גם הם טילים לישראל. כלל הזה עובד גם כלפי הפלסטינים: כל עוד נתפסו באיזור כחלשים גברה האהדה כלפיהם בעולם; מן הרגע שחמאס מציג אותם כבעלי צבא ועוצמה – העולם שכח מהם.כל מהלך ישראלי
חייבת לצאת אל הפעולה הצבאית הכוחנית מתוך הנמקה של איום קיומי, תהליך שארע בשלבים הראשונים של מלחמת לבנון. לשם כך ישראל חייבת להשתמש במוסדות הבינלאומיים, שבדרך כלל בזנו להם, ויש להקים רשת יחסי ציבור משומנת כבר עכשיו, שניתן להפעילה בהתראה קצרה. ניצחון ברור כנגד איום קיומי יתקבל בעולם בברכה, וכעוצמה מרתיעה באיזור.הגיע הזמן להישגים ישראליים, שמעל לשני עשורים לא היו לנו. פרדוקס העוצמה והחולשה הוא המפתח להכנת הישגים אלה – ולהשגתם.