תהפוכות “סוריה”: צבא בשאר נסוג, המורדים הסונים ממשיכים לכבוש שטחים. ואיך עושה פרה?

גם היום המורדים הסונים ממשיכים להתקדם מזרחה, ולכבוש שטחים. הכורדים נמלטים, ואיתם צבא בשאר העלוב. המורדים מעלים באש את דגלי בשאר (בוידאו), שהונפו שם רק פני כשבועיים. קודם לכן שלטו שם הכורדים. 
 
ואיפה באמת הלוחמים הכורדים? עושים קולות. הם נופלים בשבי המורדים הסונים, שמשתעשעים בהם בסגנון “איך עושה כלב”? אבוי להשפלה. 
מי רצה לעזור להם (לעשות  קולות של בעלי חיים)?
מצב הציר השיעי הולך ומידרדר מידי יום ב”לבנון”, “סוריה” ועיראק” (במאמרנו):


האם הסהר השיעי עולה באש?