40 שנה: וידאו חדש, על בוגדנות המלך ההאשמי, ותחושת האכזבה שלי. צפו:

https://www.youtube.com/watch?v=FdXTaLNqo7o&t=5s

להרחבה, כולל השנאה הגוברת בתוך “ירדן” למונארך הבוגדני, בקישור החדש שלנו:


העיסקה, והמלך האחרון? האם מתקרבים להכרעה, שירדן היא פלשתין?