תקופת המינוי
   תקופת המינוי
פרטי המזמין
שם פרטי  *
שם משפחה *
חברה  
כתובת  
ישוב/עיר  
טלפון בית  
טלפון בעבודה  
סלולארי  
(אימייל (ישמש כשם משתמש  *
בחר סיסמה  *
* נא וודאו שלאחר שליחת הטופס הועברתם לדף, המאשר את הרשמתכם.
  אם לאחר שליחת הטופס חזרתם שוב לטופס ההרשמה,
  סימן שאחד מהשדות לא מולא כראוי.
* נתוני הכרטיס אינם נשמרים במערכת ונמחקים מיד עם ביצוע העסקה.
* סליקת כרטיסי אשראי מבוצעת באמצעות חברת TRANZILA™. * חשבונית מס/קבלה תונפק אוטומטית ע"י המערכת ותשלח אליכם במייל תוך 24 שעות.
* אם ברצונכם שהחשבונית תצא על שם החברה שלכם אנא הקפידו לציין בשדה "שם חברה" את שם החברה או העוסק מורשה שלכם.
קראתי את תנאי השימוש המופיעים כאן, ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.