Weather Icon

תגובת השליטים הערביים לריבונות, ותכסיס האי-צפיות של הפילוסוף הסיני?

מה סוד הכוח אצל הפילוסוף בן המאה השלישית לפני הספירה, מה צפויים ה"פלשתינאים" לקבוצותיהם לעשות, חמאס, הערבים, ירדן, השיעים, על ה"הפרד ומשול" בין עזה לרמאללה, ומה החלום האמיתי של הפלשתינאים? האם הריבונות מעלה את הסכנה הביטחונית, כפי שמזהירים? בשל הרצון להכניס עוד חברים, ובשל המצב, מבצע ההנחה למנויים חדשים ומחדשים  - נמשך

קרא עוד
מתעדכן בשידור חי: מצב הקורונה בישראל ובמדינות העולם – לחצו 

גם האין הוא חומר עבודה: לא הוספה ממה שיש, אלא גריעה ממה שאין:

דילוג לתוכן